lig tv izle canli mac izlejustin tvbahis siteleri

Asociația Studenților Psihologi din România

În 1992 a luat ființă o organizație studențească numită ASPT- Asociația Studenților Psihologi din Transilvania. Aceasta a fost înființață și susținută de către  Prof. Univ. Dr Adrian Opre, Psiholog Ștefania Miclea și de către D-l Dan Căpraru. În acel moment avea 5 membri și principalele activități vizau participarea la diferite conferințe naționale și internaționale.

Odată cu trecerea timpului am evoluat. Între anii 2003 și 2006 aveam 25 de membri activi și am început să ne dezvoltăm pe domenii diverse și de interes pentru majoritatea studenților. Tot în această perioadă ne-am schimbat numele din ASPT în ASPR. În anul 2008 ASPR s-a bucurat de intrarea în ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România), aceasta fiind un moment important pentru noi ca organizație. Un alt moment important a fost aderarea la EFPSA- European Federation of Psychology Students Associations. Tot în această perioadă a luat naștere Cognosis- Federația Asociațiilor Studenților la Psihologie și Știinte ale Educației din România, structură din care ASPR face parte.

În prezent ne numim ASPR, iar proiectele noastre sunt mult mai diversificate. Scopul nostru principal este reprezentarea studenților din Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, dar și susținerea lor în dezvoltarea personală și profesională.  Din anul 2016, ASPR are funcția de reprezentant ONG în cadrul Consiliului Studenților din facultatea noastră implicându-se activ în procesele decizionale care privesc studenții.

Pentru ca misiunea lucruri să fie realizabilă, ASPR se ghidează după niște valori în care crede cu tărie: muncă în echipă, proactivitate și responsabilitate.

Pe lângă structurile naționale, ASPR mai face parte la nivel local din Consorțiul Organizațiilor Studențești Cluj, iar din 2017 este membru fondator al Federației Tinerilor din Cluj.

Membrii organizației sunt împărțiți în 6 departamente diferite: Educațional, Finanțe, Resurse Umane, Relații Publice, Științific și Training, departamente care prin obiectivele lor specifice contribuie la dezvoltarea ta personală și profesională.

Departamentul Educațional are rolul de a le aduce la cunostință studenților drepturile şi obligațiile pe care aceştia le au pe perioada studiilor academice. Acest lucru se realizează într-o formă cât mai accesibilă prin intermediul voluntarilor creativi şi motivați care inițiază proiecte speficice reprezentării studențeşti. De asemenea acest departament prin însăşi crearea lui îşi asumă reprezentarea studenților, reuşind astfel să rezolve unele probleme de natură academică şi să creeze o comunicare cât mai eficientă între structurile decizionale şi studenți.

Departamentul Finanțe. Scopul principal al acestui departament este acela de a susține din punct de vedere financiar activitatea asociației, mai exact a proiectelor noastre. Departamentul oferă oportunitatea de a crea o rețea de networking foarte largă, aici învățăm cum să abordăm o persoană la telefon, cum să obținem o întâlnire în vederea încheirii unei colaborări, cum să negociem un contract și nu în ultimul rând să obținem ceea ce ne-am propus, o colaborare de succes. Împreună ne dezvoltăm atât pe plan personal cât și profesional printr-o serie de traininguri, workshopuri și multă practică.

Rolul departamentului de Resurse Umane este de a recruta şi selecta numărul corespunzător de membri de care asociația are nevoie, de a asigura integrarea membrilor în mediul în care se implică susținându-le motivația prin feedback şi recompense oferite atât la sfârșitul, cât şi pe parcursul proiectelor, asigurându-se astfel monitorizarea continuă a activității lor. De altfel, membrii departamentului HR au responsabilitatea de a păstra legătura și cu membrii alumni pentru menținerea unui liant între cei ce au fost, cei ce sunt și cei ce vor fi oamenii scriitori ai istoriei ASPR-iste.

Departamentul de Relaţii Publice are rolul de a facilita comunicarea asociaţiei cu studenţii,  promovând misiunea şi valorile acesteia  atât intern, cât şi extern. Astfel, activitatea departamentului se pliază pe mai multe dimensiuni, asigurând o imagine pozitivă în cadrul facultăţii, dar şi în  rândul celorlalte organizaţii studenţeşti. Mai concret, ne propunem să promovăm evenimentele ASPR prin intermediul afişelor, pliantelor, mesajelor de promovare, dar şi prin comunicate de presă şi newslettere menite să câştige şi să menţină încrederea şi suportul categoriilor de public vizate.

Departamentul Științific al Asociației Studenților Psihologi din Romania își propune să contribuie la formarea profesională a viitorilor psihologi, psihopedagogi și cercetători în psihologie și științele educației ai facultății noastre. Prin diferite evenimente, workshop-uri, study group-uri, training-uri și conferințe dedicate aprofundării a multiple subdomenii ale psihologiei, precum și prin ocazia de a participa la proiecte de cercetare, atât membrii departamentului, cât și ceilalți studenți beneficiază de diverse  oportunități de a dobândi cunoaștere științifică.

Departamentul Training al Asociației Studenților Psihologi din România are ca scop livrarea trainingurilor de dezvoltare personală și profesională pentru studenții de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Obiectivul principal al departamentului este de a pregăti, respectiv de a dezvolta membrii prin deprinderea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare în materie de training. Acestea au rolul principal de a crește performanța membrilor ASPR și de a oferi noi oportunități pe care aceștia le pot urmări. Acest departament vizează depistarea nevoilor și organizarea trainingurilor specifice pentru pentru ASPR, FPSE, dar și alți studenți.

Săptămânile Bobocului

Proiectul Săptămânile Bobocului are ca și grup țintă studenții din anul I ai Facultății de Psihologie și Științe ale Educației. Acesta are ca scop adaptarea bobocilor din punct de vedere  academic, facilitarea integrării lor în mediul socio-cultural clujean, precum și familiarizarea acestora cu comunitatea de profesori și studenți din FPSE. Pe parcursul a două săptămâni ne propunem să întâmpinăm nevoile colegilor mai mici prin organizarea de prelegeri și workshop-uri, vizite ghidate, precum și o serie de evenimente culturale și sociale.

Recrutări

Este proiectul prin intermediul căruia la începutul fiecărui an universitar, ASPR oferă oportunitatea de a deveni membri în cadrul asociației studenților ce dețin aptitudini aflate în congruență cu valorile pe care le deține: responsabilitatea, proactivitatea și munca în echipă.

Balul Bobocilor

Balul Bobocilor este unul dintre cele mai așteptate proiecte ale anului, în  cadrul căruia studenții de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației își sărbătoresc bobocii într-un cadru de vis și o atmosferă extraordinară. Adunând în fiecare an aproximativ 1000 de persoane, Balul ocupă lejer locul I în topul celor mai tari petreceri.

De asemenea, este o ocazie unică de dezvoltare personală și profesională pentru echipa  de proiect care se ocupă în totalitate de organizare, iar pentru boboci reprezintă o șansă de neratat să se afirme și să-și arate talentul.

Teambuilding este unul dintre proiectele adresate exclusiv membrilor ASPR. Acesta are obiectivul de a facilita integrarea persoanelor care devin membre ASPR în urma procesului de selecție și de familiarizare a acestora cu structurile din care asociația face parte, scopul final fiind cel de coeziune a echipei.

2%

Anual ASPR reprezintă peste 2000 de studenți de la Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației, informându-i despre drepturile și obligațiile lor ca studenți și implementând pentru ei diverse proiecte, cum ar fi: Mobilități, Training of Yourself, Conferința Internațională a Studenților la Psihologie (CISP) și bineînțeles Prelegeri și Workshopuri.

Proiectul 2% ajută la susținerea acestor proiecte și la dezvoltarea pe plan personal și profesional a studenților de la FPSE prin redirecționare celor 2% din impozitul pe venit către Asociația Studenților Psihologi din România.  

Fabrica de Zâmbete este un proiect extern ASPR  care are ca scop facilitarea acomodării cu mediul spitalicesc a copiilor internaţi la secţia de Nefrologie din cadrul Clinicii de Pediatrie 2 sau cu dezvoltarea inteligenței emoționale și oferirea de sprijin copiilor din cadrul centrelor de zi. Cu alte cuvinte, câţiva dintre voluntarii asociaţiei au format o echipă care face vizite regulate, desfăşurând activităţi cu caracter terapeutic.

EDU Blitz

Scopul proiectului este acela de a prezenta sub o formă cât mai interactivă drepturile studenților  de la Facultatea de Psihologie si Ştiințe ale Educației și familiarizarea acestora cu ce implică și ce presupune reprezentarea studențească. EDU Blitz este așadar un un eveniment special creat pentru studenți. Prin jocuri interactive și de socializare, concursuri, dezbateri și o serie de alte căi non-formale, studenții pot afla ce resurse și drepturi le stau la dispoziție, dar și la cine să apeleze în caz că au anumite nelămuriri, sugestii sau probleme.

Este ocazia perfectă pentru membrii ASPR-ului de a se apropria mai mult de studenți, de a interacționa, de a face lucruri minunate atât pentru ei cât și pentru profesori. Astfel reușim să influențăm într-un mod pozitiv climatul relațiilor interpersonale din cadrul facultății noastre și totodată facem cunoscute drepturile studenților pe care îi reprezentăm.

Zilele Facultății de Psihologie și Științe ale Educației este proiectul destinat în special studenţilor facultăţii noastre, însă şi celor din exterior care doresc să participe. Evenimentele se desfăşoară pe parcursul unei săptămâni şi sunt foarte variate, acoperând atât sfera ştiinţifică, prin workshop-uri şi prelegeri, cât şi cea culturală şi socială, prin vizite organizate, petreceri tematice şi activităţi sportive. Este o oportunitate grozavă pentru studenţi să acumuleze cunoştinţe noi şi să socializeze, oferind totodată publicului din exterior sanşa de a intra în contact cu sfera psihologiei.

Mobilități

Un proiect al Federației Cognosis, Mobilități oferă studenților de la facultățile de psihologie și științe ale educației oportunitatea de a experimenta viața de student într-un alt centru universitar pentru o săptămână. Astfel, studenții au șansa să cunoască modul în care se studiază la o facultate de același profil din Cluj-Napoca, Timișoara, București, Iași și Sibiu, să interacționeze cu persoane și medii diferite, dar și să viziteze locuri noi.

Exchange

Prin intermediul acestui proiect dedicat membrilor organizației și organizat la nivelul Federației Cognosis se dorește cunoașterea între organizațiile membre Cognosis: ASPP (Iași), ASPST (Timișoara), ASPSE (București), ASPS (Sibiu) și ASPR (Cluj-Napoca). Timp de o săptămână, membri din fiecare asociație vizitează o altă asociație pentru a-i cunoaște mai bine nu doar membrii și orașul, ci în special modul de lucru, proiectele, activitățile, în final învățând cu toții unii de la alții și dezvoltându-ne împreună.

Conferința Internațională a Studenților la Psihologie

Conferinței Internațională a Studenților la Psihologie (CISP) prin care ne dorim să creăm un context adecvat cunoașterii, cercetării psihologice și dezvoltării personale și profesionale în domeniul psihologiei. CISP se va desfășura în principal în luna mai, fiind o bună oportunitate de a livra informații despre cele mai noi lucrări științifice, metode și practici moderne de cercetare. Evenimentul cuprinde o sesiune de comunicări ştiinţifice, workshop-uri și prelegeri și reprezintă un context prielnic dezbaterilor și discuțiilor între studenți români și străini, contribuind astfel și la îmbogățirea programului științific.

Programul social își propune să asigure participanților un mediu de socializare care să faciliteze cunoașterea interpersonală și interculturală. Acesta va cuprinde petreceri, seri de relaxare și explorarea orașului Cluj Napoca într-un mod inedit.

International Conference of Psychology Students 

Since 1996 until 2009, this event had 13 editions organized at a national level, but the success it had made us want to develop it even more.

The aim of this conference is to offer Romanian and foreign participants a formal context to help their professional developement in the fields of psychology, special psychopedagogy and educational sciences, regardless of them being professionals, students or simply psychology lovers.

The event contains lectures, workshops and a student scientific session including a poster section, during which both national and international psychologists, researchers and even students present their work, as well as the latest discoveries from the field.

Moreover, in addition to the professional dimension, ICPS would double its value facilitating the intercultural communication between the participants who are in love with psychology and educational sciences, by organizing social evenings, fun activities, traditional parties, city tours and treasure hunts.

Internship

Proiectul Internship se desfășoară în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și își propune nu doar pregătirea studenților pentru interacțiunea cu angajatorul, ci și organizarea unui târg de stagii de practică. Acesta a fost creat cu scopul de a răspunde nevoilor studenților de a obține experiență de lucru, urmărind:

* Facilitarea contactului studenților cu mediul profesional

* Dezvoltarea abilităților atât transversale, cât și specifice unui domeniu

* Aplicarea cunoștințelor dobândite în cadrul teoretic

* Creșterea șanselor de angajare pe termen lung

Structural, proiectul se desfășoară pe două direcții:

 1. Formarea studenților prelegeri, workshop-uri cu scopul de a sublinia importanța transpunerii formării teoretice în practică și de a pregăti studenții pentru accesul pe piața muncii
 2. 2. Organizarea târgului de internship ofertarea studenților cu locuri de practică, facilitarea contactului studenți-potențiali angajatori

Training of Yourself

Proiectul „Training of Yourself” constă în organizarea trainingurilor de dezvoltare personală și profesională pe diferite teme, destinate studenților din Facultate de Psihologie și Științe ale Educației și nu numai. Fundamentul proiectului este reprezentat de traininguri, activități și  programe prin care participanții să implementeze cunoștințele acumulate și să dezvolte competențele specifice. Echipa proiectului pune la dispoziție studenților, tehnicile cele mai potrivite  pentru creșterea performanței personale, detectează nevoile specifice, caută traineri potrivți și formează un program adecvat satisfacerii trebuințelor.

Prin training-uri inspiraţionale, un program științific diversificat, seri de jocuri, filme,și concursuri în care ai șansa să aplici abilitățile dobândite, proiectul ToY urmărește să scoată la suprafață „cea mai bună variantă a ta”. Proiectul în sine transmite mesajul „Training of yourself”… but „Yourself must be a good self!”.

Gala Voluntarului ASPR

Gala Voluntarilor ASPR are rolul de a aminti, premia și de a le  mulțumi atât  membrilor datorită cărora proiectele asociației desfășurate pe parcursul anului universitar au avut reale succese, cât și persoanelor care s-au dovedit a fi stâlpi de sprijin în realizarea acestora.

Contact:

Adresa: Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 45, Cămin 14, parter

E-mail: aspr.impreuna@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/asprcluj

Noi pentru ASPR, ASPR pentru toți!

2 Comments to ASPR

 1. Marinela

  Buna ziua. Sunt studenta la Relatii Internationale si la Litere. La Relatii am terminat facultatea si la Litere acum trec in anul 2 si doar la Litere am facut modulul pedagogic. As dori sa va intreb daca as face masterul la Relatii Internationale dar sa fac modulul pedagogic post-universitar dupa ce termin Facultatea de Litere, pot preda la Litere la Liceu fara sa fac acolo masterul, avand doar modulul II ?

  Va multumesc anticipat!

  • Bună ziua,
   Cel mai bine te pot lămuri cei de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
   Din câte știm noi, modulul se face pentru o anumită specializare – deci ar fi nevoie de o continuitate între ceea ce studiezi la modulul I și la modulul II. Cei de la DPPD îți pot spune dacă se echivalează sau nu disciplinele pentru cele 2 specializări.
   O zi frumoasă!

Leave a Reply

çeşme escort
kemer escort
çorlu escort
tokat escort tokat escort tokat escort tokat escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort karabük escort karabük escort karaman escort karaman escort kastamonu escort kastamonu escort