lig tv izle canli mac izlejustin tvbahis siteleri

Reprezentanti in Consiliul Facultatii

Consiliul facultăţii este compus din personal didactic şi de cercetare în proporţie de 75%, respectiv studenţi în proporţie de 25%.  Membrii Consiliului facultăţii sunt desemnaţi prin vot universal, direct şi secret de către toate cadrele didactice şi de cercetare titulare, respectiv de către studenţii din facultate.

În Consiliu sunt reprezentate toate secţiile, departamentele, liniile de studii şi  unităţile de cercetare. În componenţa sa, Consiliul ţine cont de structura facultăţii pe linii de studii, conform structurii multiculturale a Universităţii.

Decanul, prodecanul, directorii de departament, şefii liniilor de studii fac parte din Consiliul facultăţii.

 

Componenta studențească a Consiliului Facultății de Psihologie și Științe ale Educației este următoarea :

Student Cancelar: Loredana Dobranschi, reprezentant licență psihopedagogie specială

Antonia Pop, reprezentant licență științe ale educației (Pedagogie, PIPP)

Reka Kertesz, reprezentant licență psihologie

Alexandra Chiciudean, reprezentant licență psihologie

Vlad Chirilă, reprezentant licență psihologie

Cristian Talpoș, reprezentant master psihologie

Ágota Orbán, reprezentant linia maghiară

Diana Negrean, reprezentant ONG

reprezentant linia maghiară (loc vacant)

reprezentant master științe ale educației (loc vacant)

browse:
çeşme escort
kemer escort
çorlu escort
tokat escort tokat escort tokat escort tokat escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort trabzon escort karabük escort karabük escort karaman escort karaman escort kastamonu escort kastamonu escort